Wat doen we?

Het micro-chippen en registratie van alle honden


Om de hondenpopulatie in Cluj onder controle te krijgen, is een brede aanpak nodig. Naast het castreren van alle honden, is het ook nodig de honden te voorzien van een micro-chip en ze te registeren in een soort kadaster. Het blijkt namelijk dat 95% van de gevonden honden op straat, zijn achtergelaten door de voormalige eigenaar. Door deze aanpak kan door het scannen van de chip, in de nek van de hond, worden achterhaald wie de eigenaar is en kan de politie indien nodig verdere maatregelen nemen. Dit betekent zo nodig boetes uitdelen en eventueel honden in beslag nemen.


Het project is opgesteld door de samenwerkingspartner NUCA Animal Welfare en wordt nu heel langzaamaan omarmd door de overheid. Zo neemt een grote commune (een groep dorpen) aan de rand van de stad Cluj-Napoca, de eerste stap om samen met NUCA alle honden in haar regio te castreren, te micro-chippen en te registreren. De eerste stap is al gezet in het voorjaar van 2013. Het streven is dat meerdere communes en uiteindelijk ook Cluj-Napoca, zullen volgen.


Wat doen we?


Het doel van de Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië en onze samenwerkingspartner NUCA Animal Welfare is het structureel verminderen van het aantal zwerfhonden in Roemenië, te beginnen in de provincie Cluj.


Dit willen wij bereiken door:

  • Het micro-chippen en registratie van alle honden
  • Het steriliseren van zwerfhonden en honden met een eigenaar
  • Het opzetten van adoptieprogramma’s voor achtergelaten honden
  • Het geven van voorlichting en educatie aan volwassenen en kinderen
  • Het inzamelen van voer en materialen voor honden en katten

Het steriliseren van zwerfhonden en honden met een eigenaar


Een hoofdtaak is het steriliseren van honden. Dit is de manier om er voor te zorgen dat er geen nieuwe puppies komen. We richten ons niet alleen op zwerfhonden maar ook op honden met een eigenaar.

Samen met NUCA Animal Welfare houden we sterilsatiemathons in de omliggende gemeenten van Cluj-Napoca.


Wil je onze activiteiten op de voet volgen, kijk dan op Facebook (zwerfhonden Roemenië).

Het opzetten van adoptieprogramma’s voor achtergelaten hond


Ofschoon ons hoofddoel niet het redden is van zwerfhonden, vangen we uiteraard honden op die zich niet (meer) kunnen redden op straat. Het gaat hierbij voornamelijk om puppies, gewonde en oude honden. Wij zorgen voor de medische verzorging en een tijdelijk onderkomen op een opvangadres. Vervolgens zoeken wij een nieuwe eigenaar. We werken samen met twee Duitse stichtingen om deze honden te herplaatsen.


 


Het geven van voorlichting en educatie aan volwassenen en kinderen


We organiseren verschillende evenementen voor de inwoners van Cluj-Napoca en omgeving. Op deze dagen geven wij demonstraties met honden, geven wij informatie over honden en hun gedrag, regelen wij een poppentheater en/of  facepainting, etc. Kortom leuke ontspannende dagen met een educatief karakter voor alle geïnteresseerden.

In 2013 zijn vrijwilligers van Nuca begonnen met een lesprogramma op lagere scholen over honden. Wat betekent het om een hond te hebben, hoe verzorg je een hond, hoe speel je met een hond, hoe benader je een hond, etc. Alle facetten komen aan bod, inclusief steriliseren, het chippen en registreren van honden. Wij proberen hiermee een basis te leggen voor een mentaliteits-verandering ten aanzien van dieren voor de toekomst.

Daarnaast geven wij continu informatie aan mensen door middel van onze werkzaamheden. Dagelijks aan de telefoon, op straat of via internet.

Het inzamelen van voer en materialen voor honden en katten


In Nederland zamelen wij voer, medicijnen en allerlei materialen in voor onze honden, en ook katten, die op de opvangadressen in de provincie Cluj verblijven. We hebben een aantal vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten. Vanuit Nijmegen, waar ons centrale inzamelpunt zit, wordt ongeveer 2 keer per jaar een transport georganiseerd naar Roemenië.Steun de Zwerfhonden in Roemenië