Samenwerking NUCA

 

Samenwerking met NUCA Animal Welfare

 Sinds juli 2010 werken wij intensief samen met de dierenbeschermingsorganisatie NUCA Animal Welfare. Eén van onze bestuursleden, Monique Muis, is namelijk in het bestuur gegaan van deze organisatie en bepaalt samen met de twee andere bestuursleden het dagelijkse beleid.


NUCA Animal Welfare is opgericht in Cluj-Napoca in 2006. Het belangrijkste doel van deze stichting is het verminderen van het aantal zwerfhonden door middel van sterilisatie-/castratieprojecten. Net als wij is ook het bestuur van NUCA ervan overtuigd dat alleen via dergelijke projecten het zwerfhondenprobleem op te lossen is. 


Maar NUCA doet meer dan alleen het steriliseren van de honden. Denk aan het geven van voer op verschillende locaties, vaccineren en ontwormen van honden, het geven van medische verzorging, aangereden honden naar dierenartsen vervoeren en daarna de verdere zorg op zich nemen. Maar ook nieuwe eigenaren zoeken voor honden, informatie geven aan media, optreden bij mishandeling, ondersteunen van hondeneigenaren met weinig middelen, etc.

NUCA heeft geen dierenasiel voor zwerfhonden, maar werkt samen met opvangadressen/-gezinnen. Dit zijn adressen waar één of meerdere honden tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Soms biedt zo’n adres eenmalig hulp om een hond te helpen, maar de meeste adressen werken voor de langere termijn samen met NUCA en verzorgen tegelijkertijd meerdere honden. Het grote voordeel is dat een hond kan wennen aan een huiselijke omgeving en dat het gedrag kan worden geobserveerd en eventueel worden bijgestuurd. 


Vervolgens zoekt NUCA nieuwe baasjes voor deze honden. Dat lukt soms in Cluj-Napoca, maar de meeste honden gaan naar Duitsland, waar de organisatie Fellchen in Not de verdere adoptie regelt.


Stichting Steun de Zwerfhonden is dus nauw betrokken met het werk van NUCA. Enerzijds omdat we hetzelfde doel nastreven en anderzijds omdat één van ons ook voor NUCA werkt. Hierdoor kunnen we onze hulp precies afstemmen op wat er exact nodig is voor de zwerfhonden in Roemenië.Wil je onze activiteiten op de voet volgen, kijk dan op Facebook (zwerfhonden Roemenië).

Steun de Zwerfhonden in Roemenië