Samenwerking Nuca

Samenwerking met Nuca Animal Welfare


Sinds juli 2010 werken wij intensief samen met de dierenbeschermingsorganisatie NUCA Animal Welfare in Roemenië. Eén van onze bestuursleden, Monique Muis, is namelijk in het bestuur gegaan van deze organisatie en bepaalt samen met de twee andere bestuursleden het beleid.


NUCA Animal Welfare is opgericht in Cluj-Napoca in 2006. Het belangrijkste doel van deze stichting is het verminderen van het aantal zwerfhonden door middel van sterilisatie-/castratieprojecten. Net als wij is ook het bestuur van NUCA ervan overtuigd dat alleen via dergelijke projecten het zwerfhondenprobleem op te lossen is.


Maar NUCA doet meer dan alleen het steriliseren van de honden. Denk aan het geven van voer op verschillende locaties, vaccineren en ontwormen van honden, het geven van medische verzorging, aangereden honden naar dierenartsen vervoeren en daarna de verdere zorg op zich nemen. En ook nieuwe eigenaren zoeken voor honden, informatie geven aan media, optreden bij mishandeling, ondersteunen van hondeneigenaren met weinig middelen, etc.NUCA heeft geen dierenasiel voor zwerfhonden en -katten, maar werkt samen met opvangadressen/-gezinnen. Dit zijn adressen waar één of meerdere honden of katten tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Soms biedt zo’n adres eenmalig hulp om een hond te helpen, maar de meeste adressen werken voor de langere termijn samen met NUCA en verzorgen tegelijkertijd meerdere honden en katten. Het grote voordeel is dat een hond kan wennen aan een huiselijke omgeving en dat het gedrag kan worden geobserveerd en eventueel worden bijgestuurd.


Vervolgens zoekt NUCA nieuwe baasjes voor deze honden. Dat lukt soms in Cluj-Napoca, maar de meeste honden gaan naar Duitsland, waar twee organisaties de verdere adoptie regelen.
Nuca doet nog meer naast het steriliseren, opvang en herplaatsen van honden en katten. Hierover kunt u ook verder lezen op de pagina "Wat Doen wij"


Stichting Steun de Zwerfhonden is dus nauw betrokken met het werk van NUCA. Enerzijds omdat we hetzelfde doel nastreven en anderzijds omdat één van ons ook bestuurslid is van NUCA. Hierdoor kunnen we onze hulp precies afstemmen op wat er exact nodig is voor de zwerfhonden in Roemenië.