Wat doen we?

Wat doen wij?


Vanuit ons verleden kennen wij de provincie Cluj met de hoofdstad Cluj-Napoca in Roemenië. Hier liggen onze contacten. In deze regio is Nuca Animal Welfare actief. Deze dierenbeschermingsorganisatie kennen wij al jaren en wij weten dat zij zich op allerlei fronten inzet om het welzijn van de dieren, in het bijzonder de zwerfhonden en -katten, te verbeteren. Uiteraard redden zij honden en katten, en bieden hen voor adoptie aan. Maar zij doen veel meer, zoals het organiseren van speciale sterilisatiecampagnes en chip- en registratieacties, het bezoeken van scholen, standwerk op evenementen, in gesprek treden met de overheid, et cetera.


De activiteiten van Nuca Animal Welfare sluiten heel goed aan bij de ideeën van onze stichting. Daarom hebben wij de keuze gemaakt deze organisatie, actief in Cluj, te ondersteunen. Deze keuze is bepalend voor onze missie om het dierenwelzijn in de regio Cluj zoveel mogelijk te verbeteren. 

Adoptie (op afstand) van honden en katten


Nuca Animal Welfare vangt zwerfhonden en -katten op die  zich niet  (meer) kunnen redden op straat.  Het gaat hierbij voornamelijk om puppies of kittens, gewonde en oude honden en katten. Deze honden en katten worden medisch verzorgd en krijgen een tijdelijk onderkomen op een opvangadres. Vervolgens wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Nuca Animal Welfare werkt samen met twee Duitse stichtingen om deze honden te plaatsen. Onze stichting brengt geen honden naar Nederland.


Honden en katten die niet meer te plaatsen zijn, doordat ze te oud zijn, medische verzorging nodig hebben of gedragsproblemen hebben (bijvoorbeeld zeer angstig) worden op opvangadressen verzorgd. Door een hond of kat op afstand te adopteren kan de juiste verzorging te plekke gegeven worden. 

Steriliseren van honden en katten


Het is ondertussen een gegeven dat in landen met een groot zwerfhondenprobleem de oplossing gezocht moet worden in het steriliseren c.q. castreren van de zwerfhonden. Dit voorkomt nieuwe aanwas op straat en op lange termijn zal het aantal zwerfhonden dalen.
Ook honden met een eigenaar zullen gesteriliseerd c.q. gecastreerd moeten worden. Dit voorkomt het dumpen van ongewenste puppies op straat, die vervolgens weer als zwerfhonden verder leven.  Sinds een aantal jaar richten we ons ook op het steriliseren van (zwerf)katten. 

Het micro-chippen en registreren van honden


Behalve het steriliseren van de honden is het ook noodzakelijk om alle honden te chippen en te registeren in een register. De honden worden voorzien van een microchip in hun nek welke de gegevens van de eigenaar draagt. Door de chip te scannen kan via het register achterhaald worden wie de eigenaar van de hond is, als deze zwervend op straat gevonden wordt. 

Voorlichting en educatie


Om het dierenwelzijn te verbeteren is voorlichting en educatie nodig.
Mensen moeten worden geïnformeerd over het hoe en waarom van deze maatregelen nodig zijn. Uiteraard ligt hier een duidelijke taak voor de overheid, maar in de praktijk spelen vooral lokale organisaties hierin een belangrijke rol.
Behalve het geven van voorlichting, moet er ook een bewustwordingsproces op gang gebracht worden waardoor mensen op een andere manier gaan kijken naar dieren. Vooral educatieprogramma’s op school en bij jongerenorganisaties vormen hierin een belangrijk onderdeel.