Steun ons

Steun ons

Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië is afhankelijk van giften en donaties. Wij hebben uw hulp nodig om de zwerfhonden en katten te helpen.


U kunt ons steunen door eenmalig of periodiek een donatie over te maken. 


Er is geen minimum bedrag verbonden aan een donatie. Elke euro is meer dan welkom!


U kunt uw donatie overmaken naar bankrekeningnummer:
IBAN nummer : NL 10ABNA0454638507
BIC nummer : ABNANL2A
t.n.v. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 9217714.


U kunt voor een donatie ookde onderstaande link gebruiken.
* Stichting GeefGratis stimuleert filantropie door goede doelen, particulieren en bedrijven toegang te geven tot gratis te gebruiken fondsenwervende internet diensten.

Meer dan 3000 goede doelen in Nederland zijn aangesloten bij deze stichting. Via Geef.nl kan geld worden gedoneerd. 

Jaarverslagen


In de financieel jaaroverzichten zijn alle uitgaven en inkomsten in beeld gebracht. Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.
Organiseer een inzamelactie


U kunt een actie organiseren om zo geld voor ons in te zamelen. Wij kunnen u helpen aan folder materiaal of andere informatie die u ondersteunt bij de actie.


Verschillende dierenliefhebbers hebben al een inzamelactie georganiseerd. U kunt hierbij denken aan het verkopen van tweedehandsspullen en de opbrengst doneren. Het verkopen van sieraden, kalenders en andere zelf gemaakte artikelen zijn mogelijkheden om geld in te zamelen. 

Ook kunt u zelf een inzamelactie via Geef.nl, waarbij onze  stichting is aangesloten. U kunt bijvoorbeeld in plaats van cadeaus op uw verjaardag, vragen om een gift te geven op Geef.nl.

Als u vragen heeft of informatie nodig heeft dan kunt u met ons contact opnemen.


Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië is door de belastingsdienst erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dit betekent dat uw donatie aan de stichting aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie kunt u vinden op http://www.anbi.nl.

Contact gegevens

Veldstraat 3

6533CA Nijmegen


info@steundezwerfhondeninroemenie.nl

   Tel: +31 (0)24  3506226

Volg ons

Voor het laatste nieuws volg ons

op Facebook.

© All Rights Reserved